Warning: Declaration of SaaS_Tour_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/exportbg/public_html/wp-content/themes/SaaS-I/library/SaaS/Tour/Walker/Page.php on line 0
 Четири полюса на социалния маркетинг – част 3 « Social media tracking tool and Brand Alerts

Четири полюса на социалния маркетинг – част 3

Когато нашето съобщение влезе в мрежата вече не е излъчване – това е разговор.

Както отбелязахме в нашата социална PR серия от 4 части, една от големите промени, които социалната медия наложи на ПР функцията е, че ние вече не сме в едностранчив модел на комуникация – ние вече сме в етап на диалог.

онлайн съобщениеКогато нашето съобщение стане социален разговор, това е друг начин да кажем, че то е влязло в мрежата. Ангажираността е свещеният граал при една програма за социална комуникация и ангажираността води до обсъждане в таргетирано социално общество. Това е положително нещо и то означава, че нашият обсег е неограничен.

Добрият разговор изисква активно слушане.

Особеността при разговорите е, че те не са едностранен процес. Невъзможността да контролираме нашето съобщение е едно от опасенията, което изплува по време на PR интерактивните технологични конференции в миналото… но отплатата при спечелената социална медия е обратната страна.

Целта на инициирането на разговор за нашата марка е причината, поради която социалното “чуване” е толкова важно. Ние, хората от маркетинга, трябва да направим това, което е в противовес с повечето маркетингови характери, а именно да слушаме преди да говорим. Разбирайки за какво хората вече говорят, ние може да намерим правилните канали, правилния тон и точните влияния за нашите програми за комуникация.